U opštinskom Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ obeležen Svetski dan deteta

slika slika

U sredu 20. novembra u prostorijama  opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul. Narodnih heroja 42,  uz podršku opštine Novi Beograd, četvrtu godinu za redom organizovana je manifestacija povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta.

Manifestacija je ove godine održana pod sloganom „OSMEHOM ZA OSMEH“.

Učesnici ove pre svega vesele i raspevane inkluzivne manifestacije su bili učenici novobeogradskih osnovnih škola „Laza Kostić“, „Duško Radović“ i „Mladost“, članovi udruženja za pomoć MNRO Novi Beograd, udruženja samohranih roditelja dece sa invaliditetom „Plava školjka“,  udruženje za Daun sindrom  Beograda, udruženje „Ljubav za ljubav“ iz Podgorice, učenici specijalne osnovne škole „Radivoj Popović“, članice Baletskog studia Ružica, karate sekcija Centra za brigu o srarima deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, KUD „Jeleče“ Novi Beograd i publika koju su činile ponosne bake, deke, mame, tate i rodbina učesnika.

U božanstvenoj atmosferi, u harmoniji zvukova nizale su se reči i note koje su brižljivo odabrali nastavnici muzičkog vaspitanja iz škola učesnika, posvećeni profesionalci i izuzetni vaspitači. Na manifestaciji je učestvovalo blizu dvesta učesnika.

„Svetski dan deteta je godišnji međunarodni događaj koji se proslavlja 20. novembra. Ustanovljen je od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 1954. godine sa ciljem da se u svim državama slavi istog dana. Osmišljen je da promoviše međusobnu interakciju i razumevanje među decom i dobrobit dece u svetu. Ovaj dan se obeležava i da bi se skrenula pažnja javnosti na obaveze društva prema deci, kao i na aktuelne probleme sa kojima se deca suočavaju. Dečija prava su utvrđena Konvencijom o pravima deteta, koju su ratifikovale 193 zemlje, a osnovni principi su pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju kao i pravo na nediskriminaciju.

Republika Srbija je jedna od prvih zemalja potpisnica ove konvencije i zato je važno da se podsetimo odgovornosti SVIH AKTERA ZAJEDENICE da štitimo i promovišemo prava dece u našoj zemlji i lokalnoj zajednici -rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić na otvaranju manifestacije.