Održane dve edukativne tribine kao podrška procesu hraniteljstva i hraniteljima

slika slika

U utorak i sredu 13.i 14.11 u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ održane su dve edukativne tribine kao podrška hraniteljima da kvalitetnije i adekvatnije odgovore izazovima i zahtevima složenog ali pre svega humanog procesa hraniteljstva u osnaživanju dece i mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja.

Tribine je organizovao Centar za socijalnu integraciju dece i mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja „Zvezda“ na teme „Podrška mladima nakon izlaska iz alternativnog staranja u SAD i Srbiji“ i „Hraniteljstvo,deca sa traumom na hraniteljstvu i povezivanje sa organizacijama iz ovog domena u svetu“ u partnerstvu sa opštinskim Centrom i Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, Beograd.

Svoja iskustva zainteresovanim profesionalcima u socijalnoj zaštiti i brojnim hraniteljima iz nekoliko gradova u Srbiji  prenele su Pam Pariš i Kejsi Kalvarezi, sertifikovani treneri i hraniteljice iz SAD, Gordana Maletić i Dušanka Stanković , predstavnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Beograd i Tatjana Dražilović, koordinator programa „Kuća mogućnosti“.

Kao psiholog, osnivač i direktorka organizacije Connection Homes, koja se bavi podrškom mladima nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite u Americi,
Pam Periš i sama hraniteljica, veoma je kompetentno prenela i podelila lična iskustva i ukazala na značaj ranog podsticanja razvoja kod dece koja su bez adekvatnog roditeljskog staranja i koja su bila smeštena u institucijama socijalne zaštite rezidencijalnog tipa.

Kejsi Kalvarezi takođe psiholog je usvojila devojčicu sa autizmom iz Srbije koja je boravila u domu u jednom periodu svog života. Uz puno ljubavi i pažnje ona je naučila jezik, pohađa školu za decu sa autizmom i veoma se lepo razvija koristeći svoje potencijale za razvoj neophodnih životnih veština.

O procesu hraniteljstva i podršci sistema socijalne zaštite u Srbiji da se on što adekvatnije i kometentnije realizuje i razvija govorila je psiholog iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje, Beograd, Gordana Maletić.

Praktična iskustva u radu sa korisnicima prikazala je defektolog Dušanka Stanković.

Direktorka Centra za socijalnu integraciju dece i mladih „Zvezda“, Tatjana Dražilović, govorila je o projektu „Kuća mogućnosti“ u Beogradu i Nišu gde se podrška pruža mladima koji sa punoletstvom gube  pravo na hraniteljsku zaštitu.
Direktorka opštinskog  Centra za brigu o starima,deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, Milka Milovanović-Minić je približila ulogu i ciljeve opštinskog Centra kao jedinstvenog resursa za umrežavanje različitih domaćih i međunarodnih društvenih aktera oko ove važne teme istakavši značajnu podršku koju je opštinski Centar pružio hraniteljskim porodicama, deci na hraniteljstvu i mladima iz Centra „Zvezda“ od početka svog rada u renoviranim prostorijama 2017 godine a posebno tokom realizacije projekta Razvoj lokalnih usluga-Novi Beograd koji je podržan sredstvima EU kao i tokom svojih redovnih aktivnosti na pobljšanju ambijenta za pristup i ostvarivanje prava ranjivih grupa na Novom Beogradu i uopšte na lokalnom nivou.