U opštinskom Centru održana tribina “PORODICOM DO USPEHA“

slika

U četvrtak 27. februara 2020.g. u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ održana je tribina “PORODICOM DO USPEHA“ u organizaciji Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom i uz podršku opštinskog Centra.

Sve učesnike pre predavanja pozdravili su predsednik BUPOA, Mirko Gojić i direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić.

Predavači na tribini su bile Gordana Zečević master logoped, surdoaudiolog i Marijana Tomanić master logoped, osnivači udruženja Logopedilište, Beograd.
Kroz jednoipočasovno predavanje su nesbično podelile svoje dragoceno iskustvo učesnicima tribine među kojima su dominirali mladi studenti defektologije, roditelji i brojni profesionalci iz različitih obrazovnih, socijalnih i zdravstvenih ustanova.

U okviru tribine su obrađene sledeće teme:

1.„Model intervencije usmeren na porodicu“

Predstavljen je model rane intervencije koji obuhvata ne samo celokupnu ličnost deteta, već i njegovu porodicu kao primarnu socijalnu sredinu. Porodica kao osnovna ćelija društva uglavnom je zanemarena u programima rane intervencije što često dovodi do njene disfunkcije pa čak i do raspada.
Prisutnima je predstavljen Henen pristup u radu koji u svojoj suštini sadrži model obuke tokom kojeg roditelji uče kako da podstaknu razvoj komunikacije kod svog deteta.
„Cilj ove obuke koju roditelj prolazi je da ga osnažimo i osposobimo da, u svakodnevnim životnim situacijama, prepozna prilike i maksimalno iskoristi mogućnosti za razvoj jezika i komunikacije svoga deteta.“naglasili su predavači.
Na tribini je istaknuto da je veoma značajno uključivanje braće i sestara u proces rane intervencije koji se ostvaruje kroz igrovne parove. U okviru igrovnih parova deca uče kako da se igraju i komuniciraju tokom socijalnih interakcija. Time se otvaraju vrata komunikacije blagotvornim uticajima koje igra ima na govorno-jezički, kognitivni i socijalni razvoj deteta.

  1. Funkcionalna komunikacija – Govorilo se o tome šta je to funkcionalna komunikacija i kakav značaj ima u svakodnevnom funkcionisanju kao i na koji način podsticati razvoj funkcionalne komunikacije kod deteta.
  2. Asistivna i alternativna komunikacija – Ukazano je na činjenice i predrasude o upotrebi asistivne tehnologije. Najavljeno je skoro otvaranje centra za podršku u primeni asistivne tehnologije u okviru Logopedilišta.

Nakon predavanja usledila je diskusija iz koje je kao zaključak proisteklo da još uvek postoje mnoge nepoznanice kod roditelja o ulozi različitih profesionalaca i stručnjaka u procesu rane intervencije.

„Ovakvi zaključci i dileme sa kojima se svakodnevno susreću roditelji i profesionalci u zajedničkom nastojanju da pomognu detetu sa smetnjama u razvoju poslužiće kao putokaz u otvaranju ovih tema sa relevantnim stručnjacima i sagovornicima iz oblasti zakonodavstva kako bi se bolje razumeli u procesu zaštite prava deteta da bude adekvatno tretirano u procesu rane intervencije- kazala je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić.

Ovom prilikom potpisani su i protokoli o saradnji između Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ i Udruženja „Živimo Zajedno“ i Beogradskog udruženja za pomoć osobama sa autizmom.