U opštinskom Centru održan turnir u boćanju za osobe sa cerebralnom paralizom povodom Međunarodnog dana ljudskih prava

slika

Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava 10.12, opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “ Novi Beograd“ je podrškom boćarskim klubovima osoba sa invaliditetom Beograda u čijem osnivanju i razvoju je učestvovao od samog početka, organizovao  boćarski turnir za boćarske klubove osoba sa cerebralnom paralizom sa teritorije celog grada Beograda u prostorijama Centra u ul. Narodnih heroja 42, čime su otpočele aktivnosti Centra povodom nedelje ljudskih prava.

Pre turnira održana je konstitutivna i izborna sednica Foruma sekcije za boćanje POKS na inicijativu Saveza za cerebralnu paralizu Beograda na kojoj su prisustvovali predstavnici opštinskog Centra. Cilj je pokretanje ekipnog takmičenja u boćanju za osobe sa invaliditetom sa teritorije Srbije i Beograda. Opštinski Centar i opština Novi Beograd su u prethodne tri godine intenzivno podržavali kontinuitet treninga i druženja osoba sa invaliditetom na sportsko-rekreativnim radionicama koje Centar organizuje svakog ponedeljka i na koje su svi dobro došli.

„Naš doprinos obeležavanju Međunarodnog dana ljuskih prava je upravo u poštovanju ustavom zagarantovanih prava svih ljudi na dostojanstven život, integraciju i participaciju u društveno važnim događajiima i aktivnostima a posebno doprinos u suzbijanju diskriminacije, izolacije i siromaštva ljudi iz marginalizovanih grupa. Ciljeve odtvarujemo uz podršku i razumevanje opštine Novi Beograd, saradnika iz institucija sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, organizacija civilnog društva i medija“ rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 10. decembar za Dan ljudskih prava 1950. godine kako bi skrenula pažnju „naroda sveta“ na dve godine ranije potpisnu Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, kao prvi sveobuhvatni instrument zaštite ljudskih prava. Deklaracija po prvi put u istoriji čovečanstava proklamuje zajedničke standarde ljudskih prava koje treba da postignu svi narodi i sve nacije sveta, „Sva ljudska bića rađaju se slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima“ određuje prvi član deklaracije. Nije bila pravno obavezujuća već više deo međunarodnog običajnog prava sve do Međunarodne konferencije UN o ljudskim pravima 1968. godine kada je odlučeno da deklaracija predstavlja obavezu za sve članice međunarodne zajednice. Predstavlja osnov za sve dalje donete pravno obavezujuće sporazume UN o ljudskim pravima pre svih za dva značajna međunarodna Pakta o građanskim i političkim pravima i o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima.