U opštinskom Centru održan seminar kao podrška roditeljima dece sa Daun sindromom

slika

U utorak 19. novembra  u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul.Bulevar Milutina Milankovića 34 održan je besplatni seminar na temu:

“Iz Prvog lica – da iz žrtve prerastete u uspešne borce“ kao deo saradnje opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ i Udruženja za Daun sindrom  Beograda.

Predavač na seminaru je bila Sara Prelević, roditelj bliznakinja Irme i Ilde rođene sa Daun sindromom , motivacioni govornik i predsednica prvog udruženja dece i omladine sa Daun sidromom  NVO “ Ljubav za ljubav “ iz Podgorice.

Ujedno Sara je i predstavnik Regiona i član Federacije za Daun sindrom.

Seminaru su prisustvovali roditelji, stručnjaci u oblasti defektologije i pedagogije, psiholozi predstavnici Ministarsva za demografiju i populacionu politiku, kao i brojni studenti prve i četvrta godine fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju FASPER Univerziteta u Beogradu.

Tema seminara je bila usmerena na podizanje svesti i prihvatanje osobe sa smetnjama u razvoju kao i na iskreno i nesebično podeljeno ogromno iskustvo samohrane majke dece sa invaliditetom.

„Ne osuđujte i ne analizirajte zašto baš njoj da se desi i zašto ne odustane kada nade za normalan razvoj deteta nema. Svako dete je različito ali je ljubav majke prema svakom svom detetu ista i jača od svake nevolje. Pomozite blagošću, prihvatanjem, osmehom i dobronamernošću…Lepa reč je lekovita!“ – istakla je Sara Prelević obraćajuću se stručnjacima i studentima.

Kroz iskrenu razmenu iskustva otvorio se i iskren put interakcije sa vrlo aktivnom publikom.
„Poruka ovog seminara sadržana je u misiji opštinskog Centra a to je da je najvažnije stvarati nužne preduslove za prihvatanje osoba sa invaliditetom na lokalnom nivou, prvo od strane samih roditelja a onda i od zajednice kroz mobilizaciju svih raspoloživih resursa za podršku čitavoj porodici jer je ona nosilac i baza detetu sa razvojnim poteškoćama kao i detetu sa svim drugim problemima i širiti mrežu formalnih i neformalnih pružalaca usluga na čemu opštinski Centar posvećeno radi.U ovom procesu veoma je važna senzibilizacija aktuelnih i budućih stručnjaka da se dete sa razvojnim problemima posmatra u širem kontekstu njegovog svakodnevnog funkcionisanja i realnih kapaciteta porodice“ -rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić u pozdravnoj reči.

Tokom seminara je potpisan zajednički protokol o saradnji između opštinskog Centra i ova dva udruženja što je simbolično bila i uvertira za obeležavanje Svetskog dana deteta koji je opštinski Centar upriličio.

Predsednica Udruženja za Daun sindrom iz Beograda, Marija Pavlović se zahvalila na kontinuiranoj podršci opštinskom Centru i opštini Novi Beograd  tokom organizacije više različitih značajnioh događaja za ovo udruženje i roditelje sa ciljem podizanja svesti društvene zajednice o značaju prihvatanja i pružanja podrške roditeljima i deci sa Daun sindromom.