U opštini Novi Beograd održana međunarodna konferencija „Obrazovanje i socijalna zaštita dece i mladih iz socijalno osetljivih grupa“

slika slika

U petak 22. novembra u sali 1 opštine Novi Beograd održana je međunarodna konferencija „Obrazovanje i socijalna zaštita dece i mladih iz socijalno osetljivih grupa“ u zajedničkoj organizaciji udruženja „VITEZOVI OSMEHA“ iz Novog Sada i
opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” .

Opštinski  centar je bio partner u realizaciji  više međunarodnih konferencije tokom godine koje je organizovalo ovo udruženje.

Na konferenciji je učestvovao veliki broj studenata, roditelja i stručnih radnika iz Beograda i cele Srbije.

Panelisti su bili ugledni profesionalci  iz Črnomelja, Karlovca, Varaždina, Sremske Mitrovice i Beograda.

Izložbeni štandovi Udruženja za pomoć MNRO „Novi Beograd“ i Udruženja samohranih roditelja dece sa invaliditetom „Plava školjka“ bili su odličan očigledan doprinos primerima konkretnog rada na razvoju veština i kreativnosti dece i mladih sa invaliditetom.

Ova značajna konferencija je poslednje u nizu ove godine koju organizuje udruženje „Vitezovi osmeha“.

Učesnike konferencije je pozdravila direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić ispred opštine Novi Beograd, domaćina ove značajne konferencije i ispred opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd”.

„Opštinski Centar koji vodim podržava sve dobre i kvalitetne lokalne inicijative bilo da dolaze od pojedinaca ili udruženja. Sa posebno velikim pijetetom podržavamo udruženja koja neguju kontinuitet i trend organizovanja edukacija jer smatramo da samo obrazovani i kvalitetno informisani možemo prepoznati adekvatno svoju ulogu i potrebe drugih i stvarati moćnu mrežu formalnih i neformalnih pružalaca usluga socijalne zaštite na lokalu od kojeg sve počinje i gde se sve završava. Današnja konferencija je zadnja u nizu ovoj godini ali i nije jedina koju smo podržali i na kojoj smo aktivno učestvovali jer Vitezovi osmeha su sjajno prepoznali svoju ulogu i rade odličan posao pored kontinuiranih edukacija i povezivanja profesionalaca kako na lokalnom , međuopštinskom tako i na regionalnom nivou.“  Rekla je direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović-Minić.

Predsednik udruženja, Nebojša Nikolić, se zahvalio na podršci opštini Novi Beograd i opštinskom Centru istakavši da konferencije koje organizuje udruženje „Vitezovi osmeha“ okuplja sve veći broj pre svega mladih ljudi i eminentnih  stručnjaka u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite što predstavlja značajan doprinos razvoju struke defektologa.

Na konferenciji je bilo reči o obrazovanju, inkluziji, umrežavanju različitih aktera društvene zajednice, očekivanim i obavezujućim standardima u radu, mogućnostima, ograničenjima, dometima i realnim potrebama.