Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

Grabuljanje površina pod kulturom, skidanje nanosa sa čvrstih zastora Blok 8-8a , sadnja sadnica Bul.M.Pupina – Trešnjev cvet, seča suvih stabala Blok 11b, Blok 11c , zalivanje sadnica Blok 2, Blok 33, Blok 37, Blok 38, Bul.M.Pupina – Trešnjev cvet , utovar Blok 11b, Blok 11c, Blok 9a, Blok 7-7a

Grabuljanje površina pod kulturom, okopavanje i čankovanje sadnica, izdizanje kruna stabala Blok 28, izdizanje kruna stabala, orezivanje šiblja Park prijateljstva , izdizanje kruna stabala, seča podrasta Blok 23 , seča suvih stabala Blok 22 , skidanje sterilnog sloja zemlje Milentija Popovića

Grabuljanje površina pod kulturom LO Save Bloka 70, sadnja šiblja Mileve Marić Ajnštajn , utovar Blok 63, Blok 64

Grabuljanje površina pod kulturom 1.MZ, 3.MZ, utovar 2.MZ