Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

utovar Blok 3, Blok 4, Blok 8, orezivanje žive ograde, šiblja Blok 5, Blok 4;

EKIPA 12: košenje Blok 37;

košenje leve obale Save,  okopavanje sadnica, seča izbojaka i zaperaka, seča podrasta Blok 15, leva obala Save, zalivanje sadnica Blok 28, Blok 29, dezinfekcija površina leva obala Save, Obala kralja Aleksandra;

EKIPA 13: košenje leva obala Save;

EKIPA 27: košenje Blok 29;

košenje leve obale Save Bloka 70, seča suvih stabala i grana Blok 45, Park u Bloku 62, dovoz humusne zemlje Belvil, orezivanje žive ograde Blok 62;

EKIPA 14: košenje Blok 70;

EKIPA 30: košenje leve obale Save Bloka 44;

košenje Aerodromski put, Grčka-Vespučijeva, 3.MZ, orezivanje i okopavanje žive ograde 1.MZ;

EKIPA 15: košenje Aerodromski put;