Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

Орезивање живе ограде Бул.Н.Тесле , садња сез.цвећа, аплицирање земљишта ДЗ у Блоку 9 , чистоћа 2.смена
Екипа 13: кошење Аутопут
Екипа 23: кошење Блок 7
Кошење Аутопут , ископ рупа за постављање стубића Арена , заливање цвећа Блок 15 , чистоћа 2.смена
Екипа 14: кошење Аутопут
Екипа 25: кошење Блок 30
Сеча сувих грана Блок 70 , орезивање живе ограде, окопавање ружа Парк у Блоку 63 , поправка клупа Блок 71 , чистоћа 2.смена
Екипа 26. кошење Блок 45 (
Екипа 27: кошење Блок 63
Кошење Аутопут , чистоћа 2.смена
Екипа 15: кошење Аутопут
Екипа 16: кошење Аутопут
Екипа 28: кошење 3.МЗ