Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

утовар Блок 3, Блок 4, Блок 8, орезивање живе ограде, шибља Блок 5, Блок 4;

ЕКИПА 12: кошење Блок 37;

кошење леве обале Саве,  окопавање садница, сеча избојака и заперака, сеча подраста Блок 15, лева обала Саве, заливање садница Блок 28, Блок 29, дезинфекција површина лева обала Саве, Обала краља Александра;

ЕКИПА 13: кошење лева обала Саве;

ЕКИПА 27: кошење Блок 29;

кошење леве обале Саве Блока 70, сеча сувих стабала и грана Блок 45, Парк у Блоку 62, довоз хумусне земље Белвил, орезивање живе ограде Блок 62;

ЕКИПА 14: кошење Блок 70;

ЕКИПА 30: кошење леве обале Саве Блока 44;

кошење Аеродромски пут, Грчка-Веспучијева, 3.МЗ, орезивање и окопавање живе ограде 1.МЗ;

ЕКИПА 15: кошење Аеродромски пут;