Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

заливање садница и живе ограде Блок 2, Блок 33, Блок 11, ГО Нови Београд, издизање круна стабала, утовар Блок 38, орезивање живе ограде ГО Нови Београд,

ЕКИПА 12: кошење Булевар Михајла Пупина – Трешњев цвет, Дом здравља;

кошење Парк Ушће – Блок 15, окопавање ружа, сеча подраста, риљање шибља Сава центар, заливање садница Блок 22, Блок 28, лева обала Саве, сеча подраста, сувих стабала, орезивање шибља Блок 28, орезивање живе ограде Блок 30, сеча сувих стабала Блок 23, рад за ЈКП Градска чистоћа – третирање комараца,

ЕКИПА 13: кошење Арена, Булевар Николе Тесле;

дезинфекција површина лева обала Саве Блокова 44,45 и 70, скидање наноса са чврстих застора Блок 61, орезивање живе ограде Блок 70а,

ЕКИПА 14: кошење Блок 44;

кошење Др Хуга Клајна-Исмета Мујазиновића-Пеђе Милосављевића, утовар 2.МЗ, рад за ЈКП Градска чистоћа – третирање комараца,

ЕКИПА 15: кошење Др Хуга Клајна-Исмета Мујазиновића-Пеђе Милосављевића, Пеђе Милосављевића 14-26, Марка Челебоновића-Сурчински пут,

ЕКИПА 21: кошење 1.МЗ;