Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

качење саксија Булевар Михајла Пупина;

екипа 28: кошење Блок 5;

кошење Булевар Милутина Миланковића, ЛО Саве, приобаље и ЛО Саве од Ушћа до Газеле, риљање шибља Милентија Поповића, орезивање живе ограде Блок 24, скидање наноса са чврстих застора Блок 30, утовар Блок 24, Блок 30, заливање садница ЛО Саве, Парк Кеј качење саксија Булевар .Михајла Пупина, чистоћа 2.смена ;

екипа 14: кошење ЛО Саве, приобаље и ЛО Саве од Ушћа до Газеле;

екипа 24: кошење Блок 23, Блок 24;

екипа 29: кошење Блок 28 ;

окопавање ружа Блок 63 (2), орезивање живе ограде Блок 70, орезивање шибља Парк у Блоку 63, Парк Републике Аргентине (3) чистоћа 2.смена (1);

екипа 15: кошење ЛО Саве Блока 45 (2 кос, 2 мот.косе);

екипа 25: кошење Блок 44 (2 кос, 3 мот.косе);

екипа 26: кошење Блок 63 (2 кос, 2 мот.косе);

фолијарна прихрана сез.цвећа ауто – пут – застава и натпис Србија, Блок 52, утовар 1.МЗ;

екипа 23: кошење 1.МЗ;