Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

грабуљање и усисавање лишћа ГО Нови Београд, садња садница Блок 1, издизање круна стабала, утовар Блок 7-7а, замена уложака у ђубријерама Блок 33, Блок 34, чистоћа 2. смена;

орезивање шибља, утовар, довоз и разастирање земље Булевар Михајла Пупина, фарбање стубића парк Кеј, постављање шахт поклопаца Блок 10, постављање мет.ограде парк Ушће – Блок 15, пропреда круне стабала Парк пријатељства, чистоћа 2. смена;

грабуљање лишћа Блок 62, Душана Вукасовића, усисавање лишћа Парк у Блоку 63, парк Републике Аргентине, утовар Блок 45, Парк у Блоку 63, парк Републике Аргентине, сеча сувих грана Блок 70, чистоћа 2. смена;

грабуљање лишћа Партизанске авијације, орезивање и окопавање живе ограде 3. МЗ, чистоћа 2. смена;