Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

поправка клупа Блок 11б, Блок 11ц, Блок 7-7а, хумузирање Булевар Михајла Пупина;

екипа 13: кошење Булевар Михајла Пупина – Трешњев цвет, ДЗ у Блоку 9, Историјски архив, Булевар Михајла Пупина суд, Отона Жупанчића, Народних хероја, Булевар Михајла Пупина;

екипа 23: кошење Блок 4;

кошење Парк Ушће – Блок 15, обнова травњака, садња шибља Милентија Поповића, заливање садница лева обала Саве, Парк Ушће – Блок 10;екипа 14: кошење Булевар Николе Тесле;

екипа 24. кошење Блок 19а;

обнова травњака Јурија Гагарина, хумузирање, окопавање цвећа шеталиште Лазаро Карденас;

екипа 15: кошење Јурија Гагарина;

екипа 25: кошење Блок 70а ;

екипа 26: кошење Блок 64;

екипа 16: кошење Парк дугиних боја, 2.МЗ;