Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:

 

кошење Блок 7-7а, сеча стабала Блок 9-9а, копање канала за заливни систем Булевар Михајла Пупина, постављање ђубријера, замена уложака у ђубријерама Блок 37, чистоћа 2.смена;

екипа 13: кошење Студентски град, Блок 7-7а;

екипа 28: кошење Блок 2;

кошење Парк пријатељства, Блок 14, лева обала Саве, приобаље Саве од Ушћа до Газеле тр, заливање садница Блок 13, Блок 24, риљање шибља Булевар Николе Тесле, копање канала за заливни систем лева обала Саве Блок 15, Блок 13 , чистоћа 2.смена;

  1. смена: заливање садница Блок 15;

екипа 14: кошење лева обала Саве;

екипа 23: кошење Парк Кеј;

екипа 24: кошење Блок 22;

кошење Блок 44, окопавање садница Блок 44, заливање садница Јурија Гагарина до Комтрејда, Блок 44, чишћење и утовар смећа Сава осигурање – Блок 45, окопавање перена шеталиште Лазаро Карденас, чистоћа 2.смена;

екипа 15: кошење Блок 44;

екипа 26: кошење Блок 45;

екипа 29: кошење Блок 64;

садња сезонског цвећа Блок 52, заливање цвећа Ауто-пут – застава;

екипа 16: кошење Партизанске авијације, 3.МЗ;

екипа 27: кошење 1.МЗ;