Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

чишћење снега, посипање соли Булевар Михајла Пупина – суд, Спомен обележје – Омладинских бригада, ГО Нови Београд, Архив, републички органи – Комесаријат за избеглице, Народних хероја 4, Омладинских бригада 1, стамбено насеље Блок 2, Блок 33, Блок 1, Блок 9а, Блок 4, Блок 5, Блок 9, Блок 34, Блок 37;

чишћење снега, посипање соли Парк Ушће – Блок 10 и 15, Парк пријатељства, Спомен обележје Старо сајмиште, Парк Кеј, Парк у Блоку 22, лева обала Саве, Булевар Михајла Пупина, Ушће, Булевар Николе Тесле, Блок 22, стамбено насеље Блок 28, Блок 19а, Старо сајмиште;

чишћење снега, посипање соли републички органи – Др Ивана Рибара 91, Паркови у Блоковима 62 и 63, шеталиште Лазаро Карденас, стамбено насеље Блок 70, Блок 44, Блок 45, Блок 70а, Блок 61, Блок 62, Блок 63, Блок 64, Блок 71, Блок 72;

чишћење снега, посипање соли Парк Дугиних боја, СЦ 11. април, Стара Бежанија, стамбено насеље 1.МЗ, 2.МЗ, 3.МЗ ;