Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

Окопавање перена Омладинских бригада , хумузирање, обнова травњака Блок 1, Блок 9а , орезивање и радикална сеча шибља, сеча подраста, сеча избојака и заперака Бул.М.Пупина , утовар Блок 8-8а, Блок 7-7а.

ЕКИПА 12: кошење Блок 4;

кошење Бул.М.Пупина , замена саксија Бул.М.Пупина , риљање и орезивање шибља Блок 13 , фарбање ђубријера Парк Кеј, дезинфекција површина леђном прскалицом Парк Ушће – Блок 10 и 15 , дезинфекција површина Обала краља Александра, ЛО саве, Парк Ушће – Блок 10 и 15, Парк пријатељства, полагање црева за заливни система Бродарска

сеча сувих грана, чишћење чврстих застора Блок 45 , утовар Блок 44, Блок 63, Блок 70.
ЕКИПА 14: кошење Јурија Гагарина;

орезивање и окопавање живе ограде 1.МЗ , утовар БВК – Партизанске авијације
ЕКИПА 15, 30: кошење СЦ 11.Април ;

26.10.2020.  Планирани радови на поправкама улица 

 Радници ЈКП „Београд пут“ данас ће обављати радове на следећим локацијама:

Др. Хуга Клајна, Недељка Гвозденовића – припрема, асфалт;