Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

грабуљање површина под културом Блок 11б, Блок 11ц, Блок 4, сеча подраста, орезивање шибља Ауто-пут, утовар Политехничка академија, Булевар Михајла Пупина, обнова травњака Булевар Зорана Ђинђића 181;

садња садница, орезивање шибља Блок 24, грабуљање површина под културом, издизање круна стабала, садња садница Блок 28, прерада перена Блок 15, копање канала за заливни систем Милентија Поповића;

грабуљање површина под културом Др Ивана Рибара, окопавање садница, риљање и орезивање шибља шеталиште Лазаро Карденас, Блок 45, одгртање ружа Паркови у Блоковима 62 и 63, естетско обликовање круна стабала Парк у Блоку 63, утовар лева обала Саве Блока 70 и 45;

грабуљање површина под културом 1.МЗ, издизање круна стабала, сеча сувих грана, утовар Стара Бежанија, обнова травњака Блок 52;