Uređenje zelenih površina, parkova i drvoreda na Novom Beogradu

Prema informacijama iz JKP “Zelenilo –Beograd“ danas će se  vršiti radovi na sledećim lokacijama:

zalivanje cveća Kružni tok, orezivanje i radikalna seča šiblja, seča podrasta Bulevar Mihajla Pupina, izdizanje i oblikovanje kruna stabala, seča suvih grana Blok 8-8a, Blok 7-7a,

EKIPA 12: košenje Tošin bunar;

zamena saksija Bulevar Mihajla Pupina, riljanje i orezivanje šiblja Blok 13, okopavanje perena Ušće, farbanje žardinjera Brodarska;

grabuljanje lišća Blok 63, izdizanje kruna stabala, orezivanje šiblja, vađenje betonskih nosača klupa Blok 62, Blok 63

EKIPA 14: košenje Jurija Gagarina;

orezivanje i okopavanje žive ograde 1.MZ, utovar Partizanske avijacije, dezinfekcija površina 1.MZ, 2.MZ, 3.MZ,

EKIPA 15, 30: košenje  Tošin bunar-Zemunska;