Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

орезивање живе ограде Народних хероја, издизање круна стабала Блок 3, Блок 8, окопавање и заливање цвећа Ауто – пут грб, Кружни ток,

ЕКИПА 12: кошење Блок 38;

кошење лева обала Саве, Музеј савремене уметности, Парк Ушће – Блок 10 и 15, орезивање шибља, сеча сувих стабала и грана Блок 21, Блок 24, заливање садница, сеча избојака и заперака лева обала Саве, окопавање перена, риљање шибља, орезивање ружа Ушће, дезинфекција површина Обала краља Александра, лева обала Саве, Парк Ушће – Блок 10 и 15,

ЕКИПА 13: кошење Блок 23;

ЕКИПА 27: кошење Блок 29, Блок 24;

кошење лева обала Саве Блока 70, приобаље Блока 70а, сеча сувих грана Блок 70, Паркови у Блоковима 62 и 63,

ЕКИПА 14: кошење Блок 70;

ЕКИПА 30: кошење Бродо-ремонт;

сеча сувих стабала и грана, издизање круна стабала 1.МЗ, 2.МЗ,

ЕКИПА 15: кошење 3.МЗ;

9.09.2020. Чишћење депонија поред контејнера

Према информацијама  из ЈКП “Градска чистоћа”,поред редовних активности на одржавању јавних површина, данас ће радници ванредно уклањати депонију смећа  поред контејнера на следећим локацијама:

Партизанских авијација, Бежанијских илегалаца, Срђана Алексића, Сурчинска, Власинска, Новобеоградских градитеља, 11. Априла, Виноградска.