Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

сеча сувих грана, издизање круна стабала Блок 7-7а, утовар Блок 1, Блок 7, замена уложака у ђубријерама Блок 1, Блок 3;

сеча сувих грана Парк Ушће – Блок 10, 15, Парк Кеј, Блок 13, Блок 21, Блок 22 сеча сувих и поломљених стабала, утовар Блок 13, Блок 21, Блок 22;

сеча поломљених грана, анкеровање саднива приобаље Блока 70а, утовар Блок 45, Блок 62, Блок 63;

утовар БВК – Партизанске авијације;