Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се вршити радови на следећим локацијама:
орезивање шибља, сеча подраста, окопавање биљног материјала Булевар Михајла Пупина утовар Блок 38, Ауто-пут, чистоћа 2. смена;
Екипа 13: кошење Блок 38;
Екипа 23: Блок 33;
кошење Блок 10, сеча сувих и поломљених грана Блок 13, утовар парк пријатељства, парк Кеј, Блок 10, Блок 15, припрема за обнову травњака Блок 14, чистоћа 2. смена;
Екипа 14: кошење Блок;
Екипа 24: кошење Блок 12;
кошење лева обала Саве Блока 70, утовар, издизање круна стабала приобаље Блока 70а, лева обала Саве Блока 70, Милеве Марић Ајнштајн, чистоћа 2. смена;
Екипа 15: кошење лева обала Саве Блока 70;
Екипа 26: кошење Блок 70;
Екипа 29: кошење Блок 61;
прање чврстих застора 1. МЗ, 3. МЗ;
Екипа 16: кошење Ледине;
Екипа 28: кошење 1. МЗ;