Уређење зелених површина, паркова и дрвореда

Радници ЈКП „Зеленило Београд“ данас ће вршити уређивање зелених површина, паркова и дрвореда на следећим локацијама:

Естетско обликовање круна лишћара Блок 2, Блок 3, сеча сувих стабала и грана, издизање круна стабала Блок 7-7а, утовар Блок 1, Студентски град, обнова травњака Блок 70
Кошење Бул.М.Миланковића, Студентски град Блок 15, Војвођанска, Душана Вукасовића, саобраћајница око паркинга између Јапанске и Европске,  окретница линије 75

Припрема за постављање бусена, довоз хумуса, риљање и орезивање шибља Бул.Н.Тесле

Орезивање шибља Блок 70, утовар Блок 70, довоз хумуса Милеве Марић Ајнштајн

Утовар 2.МЗ, обнова травњака Блок 70