Радoви у Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе

Током извођења радова у улицама: Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе у периоду од 01.09. до 30.09.2020. године, доћи ће до промена у раду линија јавног превоза.

У овом периоду, доћи ће до:

– затварање обе коловозне траке улице Антифашистичке борбе на делу од Булевара Милутина Миланковића до улице Јурија Гагарина;

 – затварања десне стране тротоара улице Јурија Гагарина (смер према Блоку 45) на делу од улице Антифашистичке борбе до улице Марка Христића.

Возила са линија јавног превоза ће саобраћати на следећи начин:

 – линија бр. 60

  • смер ка Топлани

Савски насип, Јурија Гагарина, полукружно у зони раскрснице са улицом Булевар Милутина Миланковића, Јурија Гагарина, Савски насип и даље редовно;

  • смер ка Зеленом венцу

редовно;

– линија бр. 94

  • смер ка Реснику

Јурија Гагарина, Омладинских бригада, Булевар Милутина Миланковића, Ђорђа Станојевића, Марка Христића, Јурија Гагарина и даље редовно;

  • смер ка Блоку 45

Јурија Гагарина, Марка Христића, Ђорђа Станојевића, Булевар Милутина Миланковића, Омладинских бригада и даље редовно;

– линија бр. 95

  • смер ка Борчи

Јурија Гагарина, Булевар Милутина Миланковића, Милентија Поповића и даље редовно;

  • смер ка Блоку 45

Милентија Поповића, Булевар Милутина Миланковића, Јурија Гагарина и даље редовно;

– линије бр. 85 и 601Н

  • У оба смера се враћају на редовне трасе.

Возила ће на измењеном делу трасе користити сва постојећа стајалишта, као и новоуспостављено:

– Антифашистичке борбе 1 – стајалиште се успоставља у улици Јурија Гагарина, на позицији ЕД стуба, 130,0 метара испред раскрснице са улицом Антифашистичке борбе за линије бр. 60, 85, 89, 94, 95 и 601Н у смеру према Блоку 45.

С обзиром да неће бити могућ приступ трамвајском стајалишту „Блок 42“ – смер према граду, исто ће бити укинуто током радова у овој фази.

14.09.2020. Уређење зелених површина, паркова и дрвореда на Новом Београду

Према информацијама из ЈКП “Зеленило –Београд“ данас ће се  вршити радови на следећим локацијама:

поправка клупа Блок 7, Блок 11, орезивање живе ограде Блок 37, утовар Блок 33, ауто-пут, обнова травњака шеталиште Лазаро Карденас;

ЕКИПА 12: кошење Блок 7-7а;

кошење парк Ушће – Блок 10, утовар Блок 28, Блок 15, Блок 13, заливање садница Арена, ЛО Саве, прање чврстих застора ЛО Саве, обала краља Александра Карађорђевића, обнова травњака шеталиште Лазаро Карденас;

ЕКИПА 13: кошење Блок 28, Старо сајмиште;

кошење приобаље Блока 70а, утовар Блок 44, Блок 70, обнова травњака шеталиште Лазаро Карденас;

ЕКИПА 14: кошење Омладинских бригада, Ђорђа Станојевића, Белвил;

ЕКИПА 27: кошење Блок 64;

окопавање и орезивање живе ограде 1. МЗ, обнова травњака шеталиште Лазаро Карденас, дезинфекција површина 1. МЗ, 2. МЗ, 3. МЗ;

ЕКИПА 15: кошење 3. МЗ, Грчка – Веспучијева;