Промена режима рада линија јавног превоза током извођења радова на топловоду у Булевару Зорана Ђинђића

Током извођења радова на санирању квара на инсталацији топловода у улици Булевар Зорана Ђинђића, на делу од кућног броја 144 до кућног броја 43 доћи ће до промена у раду линија јавног превоза. Радови ће се изводити по фазама и то:

– Фазе 1 и 2 – радови подразумевају затварање десне саобраћајне траке улице Булевар Зорана Ђинђића (гледано ка улици Студентска), на делу од кућног броја 144 до зоне раскрснице са улицом Студентска у периоду од 11.11. до 17.12.2021. године.

Током извођења радова у овим фазама, возила јавног превоза ће се у смеру ка Бежанијској коси и Новој Галеници кретати улицама:

–           линије бр. 70 и 74 – Булевар Зорана Ђинђића, Омладинских бригада, Париске комуне, Студентска, Булевар Зорана Ђинђића и даље редовно,

– линија бр. 612 – Булевар Михајла Пупина, Париске комуне, Студентска и даље редовно док ће у супротном смеру саобраћати редовним трасама;

– Фаза 3 – радови подразумевају затварање десне саобраћајне траке улице Булевар Зорана Ђинђића (гледано ка улици Омладинских бригада) у висини кућног броја 207 у периоду од 18.12. до 22.12.2021. године. Током извођења радова, возила ће се у висини зоне радова кретати преосталом ширином коловоза уз наизменично пропуштање регулисано саобраћајном сигнализацијом.