Rani javni uvid povodom izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave grada Beograda, u skladu sa zaključkom Komisije za planove Skupštine grada Beograda oglašava

Rani javni uvid povodom izrade Plana generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za I fazu prve linije metro sistema

 

Rani javni uvid