Rani javni uvid povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD

Rani javni uvid povodom izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE BLOKA 39, GRADSKA OPŠTINA NOVI BEOGRAD