Rani javni uvid povodom izrade izmene i dopune plana generalne regulacije za izgradnju sistema daljinskog grejanja

U periodu od 04.02.2019. do 18.02.2019. godine obaviće se rani javni uvid povodom izrade izmene i dopune plana generalne regulacije za izgradnju objekata i vodova  sistema daljinskog grejanja (Gradska opština Novi Beograd, I faza, II etapa).

Rani javni uvid obaviće se u zgradi Gradske uprave, u ulici 27. marta br 43-45 (sala u suterenu) svakog radnog dana od 9 do 18 časova.

Elaborat za rani javni uvid za potrebe izrade plana biće izložen na sajtu Grada Beograda www.beograd.rs