Rang lista pristiglih prijava na Javni konkurs za finansiranje projekata nevladinih organizacija iz oblasti socijalne politike i zdravstvene zaštite i humanitarnog rada

  1. Forum mladih sa invaliditetom Srbije – 95 bodova, odobrena sredstva 1 900 000,00 dinara
  2. Udruženje Ljudi za ljude – 90 bodova, odobrena sredstva 350 000,00 dinara
  3. Udruženje za edukaciju i podršku – 85 bodova, odobrena sredstva 2 150 000,00 dinara
  4. Društvo za cerebralnu i dečju paralizu Novi Beograd – 75 bodova, odobrena sredstva 100 000,00 dinara
  5. Centar za inkluziju, inovaciju i integraciju IN Centar – 75 bodova, odobrena sredstva 150 000,00 dinara
  6. Centar za razvoj inkluzivnog društva CRID – 70 bodova,  50 000,00 dinara
  7. Centar za inkluzivni razvoj i podršku – 55 bodova, nisu odobrena sredstva
  8. Udruženje Razvojni sistemi Srbije (Stop hipertenziji) – 50 bodova, nisu odobrena sredstva
  9. Udruženje Razvojni sistemi Srbije (Dobar vizus-zadovoljan čovek) – 50 bodova, nisu odobrena sredstva
  10. Udruženje Centar za lokalne usluge – 45 bodova, nisu odobrena sredstva

Projekti udruženja Klub košarkaša u kolicima „Singidunum“ i Sportsko udruženje osoba sa invaliditetom „Novi Beograd“ nisu razmatrani jer nisu u skladu sa temom konkursa.