Potpisan protokol o saradnji između Udruženja logopeda Srbije i opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd”

slika

U petak 28.02 u prostorijama Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ u ul. Bulevar Milutina Milankovića 34, održana je 4. vanredna skupština Udruženja logopeda Srbije.

U okviru tačke „ostalo“ u cilju zajedničke realizacije različitih programskih aktivnosti koje realizuje opštinski Centar i Udruženje logopeda Srbije potpisan je protokol o saradnji.

Protokol su potpisale Nataša Labović Obradović, predsednica udruženja logopeda Srbije i Milka Milovanović-Minić, direktorka opštinskog Centra.

“Ovaj  Protokol ima za cilj da bliže definiše uloge i odgovornosti saradnika u planiranim aktivnostima obe strane. Poseban segment realizacije saradnje će biti pomoć i podrška Centra oko organizovanja različitih godišnjih manifestacija značajnih za udruženje logopeda Srbije kao i zajednička organizacija okruglih stolova, tribina, konferencija i stručnih skupova sa različitim temama vezanim za život starih, dece i osoba sa invaliditetom i njihovih porodica kako bi dobili adekvatnu i besplatnu podršku.“-kazala je Milka Milovanović-Minić, direktorka opštinskog Centra.

“Udruženje logopeda Srbije potpisuje protokol o saradnji sa Opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” simbolično na godišnjicu svog osnivanja. Udruženje je osnovano pre tačno 16 godina . Ideja  nam je realizacija zajedničkih aktivnosti  koje će doprineti tome da problemi kako logopedske profesije tako i dece koja su uskraćena za podršku logopeda budu prepoznati i vidljivi široj javnosti i resornim sistemima prosvete i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite.  Danas je broj logopeda zaposlenih u javnom sektoru vidno manji u odnosu na situaciju od pre deset godina uprkos činjenici da se procentualno broj govorno-jezičkih poremećaja iz godine u godinu uvećava. Saradnjom sa Opštinom Novi Beograd preko opštinskog Centra želimo da budemo primer i drugim opštinama u pružanju perspektive koja bi ponudila rešenja za jednu ovakvu nezavidnu situaciju. Našim najmlađima smo dužni da obezbedimo priliku da svoje školovanje započnu bez teškoća i da im u toku školovanja pružimo podršku u prevazilaženju smetnji koje prate učenje. Pravo svakog deteta, Ustavom zagarantovano jeste pravo na lečenje i obrazovanje. Smatramo da uz malo volje, razumevanja značenja pravovremene logopedske intervencije i težnje da se ostvarimo kao obrazovano društvo ovi problemi mogu da se reše. Zato se iskreno radujemo budućoj, nadamo se uspešnoj saradnji“-naglasila je  Nataša Labović Obradović, predsednica udruženja logopeda Srbije.

Dogovorene aktivnosti će biti besplatne za korisnike opštinskog Centra a realizovaće ih logopedi iz prakse i profesori logopedije sa Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju iz Beograda i sa Medicinskog fakulteta iz Novog Sada.