Peta obuka za personalne asistente u opštinskom Centru

U prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ održana je peta, trodnevna akreditovana obuka za personalne asistente uz puno poštovanje svih propisanih mera i preporuka za zaštitu od zarazne bolesti Kovid 19.

Obuku je organizovao Centar za samostalni život invalida Srbije po svom redovnom program u saradnji sa opštinskim Centrom za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ .

Učesnici na obuci su imali priliku da se informišu i obuče u veoma važnim  domenima personalne asistencije  kao što su: jezik invalidnosti, ljudska prava, ljudske potrebe i kvalitet života, diskriminacija, nenasilna komunikacija i nenasilno rešavanje konflikata kao i o vrstama invalidnosti i tehnikama podrške i manipulacije pomagalima.

Obuku je vodila Mimica Živadinović, potpredsednica Centra za samostalni život invalida Srbije, sociolog i  sertifikovani trener za personalnu asistenciju sa svojim saradnicima  koji su  u celosti  približili i predstavili uslugu personalne asisitencije u smislu organizacije, principa rada, uloge i odgovornosti personalnog asistenta.

Realizacija ove obuke je deo zajednčkih aktivnosti Centra za samostalni život invalida Srbije i opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” sa ciljem podrške kvalitetnijem životu osoba sa telesnim invaliditetom.

Obuku i test znanja uspešno su prošli svi polaznici. Oni će na osnovu stečenog teorijskog i praktičnog znanja ubuduće moći da konkurišu za posao personalnog asistenta za osobe sa invaliditetom.