Opštini Novi Beograd uručena zahvalnica Radio kluba Novi Beograd

slika slika

Radio klub Novi Beograd dodelio je zahvalnicu predsedniku opštine Novi Beograd Aleksandru Šapiću za izvanredan doprinos opštine, afirmaciju i razvoj radio-sekcije Kozara koja je obeležila 40 godina postojanja.

Radio klub Novi Beograd broji oko 150 članova različitih uzrasta i od početka svog postojanja imali su izuzetnu saradnju sa opštinom Novi Beograd, koja se na njihovu svesrdnu pomoć uvek mogla osloniti, posebno u teškim i izazovnim situacijama kao što su bili bombardovanje 1999. godine i velike poplave koje su 2014. pogodile našu zemlju.