Opština Novi Beograd finansirala je postavljanje ograde oko školskog dvorišta OŠ „Marko Orešković“

slika

Opština Novi Beograd je u proteklom periodu finansirala radove na uređenju i popravkama više škola na svojoj teritoriji, kako bi đacima obezbedila bolje i bezbednije uslove za rad i boravak u njima. U Osnovnoj školi „Marko Orešković“, nedavno je završeno ograđivanje školskog dvorišta čime je konačno rešen višegodišnji problem. Iako je ovo jedna od najstarijih škola u Novom Beogradu, sa velikim školskim dvorištem i sportskim terenom do sada nije imala ogradu, tako da je bila veoma nebezbedna. U dvorište škole moglo je da se nesmetano ulazi, a posebnu opasnost predstavljala je i blizina ulice i parking okolnih zgrada.

U školi je sada prvi put ograđeno dvorište i postavljena ograda u dužini od 240 metra. U jednom delu, kod igrališta, ograda je visoka nekoliko metara kako bi sprečila da lopta odlazi preko, na obližnji parking. Školu je danas posetio Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd.

– U dogovoru sa direktorom škole, pred sam početak školske godine smo uspeli da uradimo ogradu koja je bila neophodna, pre svega zbog bezbednosti dece. Iako to statutarno nije obaveza opštine, pošto ne spade u tekuće već investiciono održavanje smatrali smo da treba da se odvoje sredstva iz budžeta jer je ovo stvarno bio veliki problem – rekao je Šapić.