Obeležen Evropski dan samostalnog života

slika slika

U petak, 4. maja u prostorijama opštinskog Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom“Novi Beograd“ Centar za samostalni život invalida Srbije (CILS) je u saradnji sa opštinskim Centrom obeležio Evropski dan samostalnog života tribinom na kojoj su govorili Mimica Živadinović, potpredsednica Centra za samostalni život invalida Srbije i dr Damjan Tatić, član Komiteta Ujedinjenih nacija za prava osoba sa invaliditetom i ekspert Saveta Evrope, UNDP-a, UNICEF-a i ILO-a. Tema ovogodišnjeg obeležavanja je bila „Prepreke u ostvarivanju biračkih prava OSI“.

Ispred domaćina, opštine Novi Beograd i Centra učesnike tribine je pozdravila direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić, istakavši opredeljenost Centra da uz podršku opštine Novi Beograd u saradnji sa lokalnim i nacionalnim udruženjima, organizacijama i pojedincima aktivno doprinese boljem položaju i kvalitetnijem funkcionisanju osoba sa invaliditetom kako na Novom Beogradu tako i u svim ostalim opštinama kroz različite edukativne, promotivne, radno-kreativne i rekreativne programe.

Evropski dan samostalnog života je ustanovljen 2014 godine od strane Evropske mreže za samostalni život-ENIL,čiji je CILS član kako bi se prisetili svog nastanka i razvoja.

Ovaj dan se širom Evrope obeležava proslavama, protestima ili različitim drugim aktivnostima,kako bi se podigla svest o značaju samostalnog života za osobe sa invaliditetom.

Konvencija o  pravima osoba sa invaliditetom UN, doneta 2006 godine, i predstavlja prvi dokument koji priznaje osobama sa invaliditetom pravo na život u svojoj zajednici kao njenim punopravnim građanima. Republika Srbija je konvenciju ratifikovala 2009 godina i time se  obavezala da svoje zakonodavstvo prilagodi odredbama ovog dokumenta.

Nakon tribine u opštinskom Centru je  organizovana i “ Kreativna radionica za sve” na kojoj su se družili i kreativno izražavali zainteresovani učesnici iz različitih ciljnih grupa koje centar okuplja  sa partnerima  iz organizacije MULTIKULSRBIJA.

Mnoge definicije samostalnog života podrazumevaju uključivanje i podršku vide kao koncept ostvarivanja mogućnosti da se bude potpuno uključen u zajednicu na različite načine.
Osnovni preduslovi da bi se to ostvarilo su dostupnost i pristupačnost usluga podrške, kao i ustanova i objekata,od značaja za sve građane.

Opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ kao jedinstvena ustanova ovog tipa u Beogradu i Srbiji nastaviće u okviru svojih mogućnosti da pruža podršku ranjivim grupama građana kroz različite programe i projekte povezujući ih sa značajnim akterima i pojedincima u zajednici kako bi bolje i kvalitetnije  funkcionisali u svom najbližem okruženju.