OBAVEŠTENJE OBUSTAVA RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA

Na osnovu naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije obaveštavamo građane da se u Gradskoj opštini Novi Beograd obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Građani svoje podneske mogu ostaviti u kutiju postavljenu u prizemlju zgrade Opštine ili podneti na mejl opstinskauprava@novibeograd.rs

 

Za sve iformacije u vezi sa svojim predmetima i zahtevima građani mogu da se obrate na sledeće brojeve telefona:

 

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove
tel. 3106-867 ili 3106-871

 

Odeljenje za inspekcijske poslove

gradjanininspektor@novibeograd.rs

 

Odeljenje za opštu upravu
tel. 3106-779

 

Pravna pomoć 069/8808-304

 

Odeljenje za društvene delatnosti

tel. 3106-815 ili 3106-817

 

Odeljenje za građevinske, komunalne poslove i ozakonjenje objekata

Odsek za građevinske poslove: tel: 3106-884

 

Odsek za komunalne poslove: tel: 3106-730; 3106-840

 

Odsek za ozakonjenje objekata: tel: 3106-879