Obaveštenje o ukidanju poslova overe

Zakonom o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa („Sl. glasnik RS“ br. 93/2014 i 22/2015) koji je donela Skupština Republike Srbije u avgustu 2014. godine predviđeno je da od 01.03.2017. godine poslove overe vrše isključivo javni beležnici.

S obzirom na to da Gradska opština Novi Beograd, počev od 01.03.2017. godine više nema zakonskog osnova da vrši poslove overe potpisa, rukopisa i prepisa i poslove overe potvrda- uverenja o životu za korisnike stranih penzija jer su ti poslovi prešli u nadležnost javnih beležnika, obaveštavamo sve korisnike usluga da se za pružanje navedenih usluga blagovremeno obrate javnom beležniku.

Obaveštavamo sve korisnike usluga Uprave gradske opštine Novi Beograd da će se overa potpisa, rukopisa i prepisa i poslovi overe potvrda o životu vršiti zaključno sa 28.02.2017. godine do 19.00 časova, u okviru radnog vremena Uprave GO Novi Beograd.

 

UPRAVA GRADSKE OPŠTINE