Obaveštenje o obustavi rada sa strankama putem neposrednog kontakta

OBAVEŠTENJE

OBUSTAVA RADA SA STRANKAMA PUTEM NEPOSREDNOG KONTAKTA

 

Na osnovu naredbe Gradskog štaba za vanredne situacije G Broj: 82-5992/2020 od 27.10.2020. godine, obaveštavamo građane da se u Gradskoj opštini Novi Beograd obustavlja rad sa strankama putem neposrednog kontakta.

Građani svoje podneske mogu ostaviti u kutiju postavljenu u prizemlju zgrade Opštine ili podneti na mejl opstinskauprava@novibeograd.rs

Za sve iformacije u vezi sa svojim predmetima i zahtevima građani mogu da se obrate na sledeće brojeve telefona:

Odeljenje za imovinsko-pravne poslove tel. 3106-867 ili 3106-870

Odeljenje za inspekcijske poslove tel. 3106-722

gradjanininspektor@novibeograd.rs

 

Odeljenje za opštu upravu tel. 3106-739 ili 3106-807

Pravna pomoć tel. 3106-779 ili 069/8808-304

Odeljenje za društvene delatnosti  tel. 3106-815 ili 3106-817

Odeljenje za građevinske, komunalne poslove i ozakonjenje objekata

Odsek za građevinske poslove: tel: 3106-884

Odsek za komunalne poslove: tel: 3106-730; 3106-840; 3106-846

Odsek za ozakonjenje objekata: tel: 3106-879