Obaveštenje Ministarstva finansija – Poreska uprava Novi Beograd 2

Poslovi organizacione jedinice Poreske uprave Novi Beograd 2 će se od 1. jula 2019. godine nalaziti na sledećim lokacijama:

-poreska kontorla  – Novi Beograd – Tošin bunar 159

-naplata javnih prihoda – Novi Beograd – Tošin bunar 159

-poresko računovodstvo – povraćaji, preknjižavanja javnih prihoda i izdavanje poreskih uverenja – Novi Beograd –  Bulevar Mihajla Pupina 167

-porez na prenos apsolutnih prava (nepokretnosti i motorna vozila) – Novi Beograd –  Bulevar Mihajla Pupina 167

-porez na nasleđe i poklon – Novi Beograd – Bulevar Mihajla Pupina 167

-porez na registrovano oružje – Novi Beograd – Bulevar Mihajla Pupina 167

Od 1. jula 2019.  godine na adresi Tošin bunar 159, Beograd nastaviće da radi pisarnica Poreske uprave, preko koje poreski obveznici mogu da podnesu zahteve iz nadležnnosti  Poreske uprave.