Obaveštavaju se građani Novog Beograda koji imaju biračko pravo

 da do zaključenja biračkog spiska, 17.03.2017. godine, do 24,00 časa, mogu izvršiti uvid u birački spisak i tražiti upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku biračkog spiska. 

Od zaključenja biračkog spiska, tj. od 17.03.2017. godine. godine, pa do 29.03.2017. godine u 24 časa, odnosno do 72 časa pre dana održavanja izbora, birače u birački spisak upisuje Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac izborne liste, po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev se prilažu potrebni dokazi.

Birači sa prebivalištem na teritoriji opštine Novi Beograd, koji imaju boravište u inostranstvu, mogu najkasnije 5 dana pre dana zaključenja biračkog spiska, odnosno do 11.03.2017. godine, preko diplomatsko-konzularnog predstavništa Republike Srbije, podneti Upravi gradske opštine zahtev za davanje obaveštenja koji su o njima upisani u birački spisak, kao i zahtev  da se u birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima za predsednika Republike glasati u inostranstvu.

Građani koji žele da glasaju po mestu boravišta, mogu najkasnije do 11.03.2017. godine, podneti zahtev Upravi gradske opštine da se u birački spisak upiše podatak da će glasati prema mestu boravišta.

Uvid, upis, brisanje, ispravka i dopuna  u birački spisak, vršiće se u zgradi Gradske opštine Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 167, šalter sala, u vremenu od 08,00 do 19,00 časova svakog radnog dana i subotom i nedeljom od 09,00 do 15,00 časova.

Uvid u birački spisak građani mogu izvršiti i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici http://birackispisak.mduls.gov.rs/javniportal unošenjem podatka o jedinstvenom matičnom broju građana.

Obaveštenje za građane