Obrazovanje

 
Na teritoriji Novog Beograda nalaze se:
36 Objekata predškolske ustanove „11. april“ – 7.375 dece (2009/2010)
20 osnovnih škola – 14.457 učenika (školska 2009/2010)
6 srednjih škola – 5.306 učenika (školske 2009/2010)
2 visoke škole i 4 fakulteta