Novogodišnji paketići za korisnike Centra za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd”

slika slika

Prednovogodišnju lepu atmosferu u opštinskom Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” upotpunili su studenti, predstavnici Studentskog parlamenta Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju (FASPER) u okviru akcije „Novogodišnje darolije“.

Studentkinje, budući defektolozi različitih stručnih profila, obradovale su novogodišnjim paketićima korisnike besplatnih usluga i programa opštinskog Centra i priredile im sjajno druženje. Za ovu priliku je organizovana i posebna novogodišnja kreativna radionica gde su studenti mogli da učestvuju u izradi jedinstvenih novogodišnjih čestitki u kviling tehnici i ukrašavanju različitih predmeta tehnikom dekupaž.

Akcija „Novogodišnje darolije“ se sprovodila tokom decembra meseca na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Fakultetu političkih nauka, Tehnološko metalurškom fakultetu, Biološkom fakultetu, Učiteljskom fakultetu, Geografskom fakultetu, Fakultetu za sport i fizičku rekreaciju, Fakulteta za fizičku hemiju, Fizičkom fakultetu, Pravoslavno bogoslovskom fakultetu, Fakultetu bezbednosti, Šumarskom fakultetu i Filološkom fakultetu, uz podršku Studentskog parlamenta Univerziteta u Beogradu i Saveza studenata Beograda a studenti ovih fakulteta su prikupili preko 1000 paketića za mališane širom Beograda i Srbije.

„Studenti FASPER-a su odlučili da paketiće poklone korisnicima opštinskog Centra zbog transparentnosti načina na koji se u Centru radi i inovacijama u radu i pristupu ranjivim grupama građana koje se u izobilju mogu uočiti kako na društvenim mrežama i u medijima tako i u konkretnom radu sa korisnicima u Centru, što Centar čini jedinstvenim i prepoznatljivim“- kazala je Marija Joković, članica parlamenta.

Sve prisutne je pozdravila predsednica studentskog parlamenta, Nevena Nikoličić, istakavši da je ovo samo prvi korak u saradnji sa opštinskim Centrom i da postoji još mnogo ideja za saradnju u narednoj godini.

„Cilj svih usluga socijalne zaštite koje se pružaju u lokalnoj zajednici je zadovoljenje potreba korisnika u njihovom prirodnom okruženju, kako bi se preveniralo korišćenje usluga u restriktivnom okruženju. Ovaj cilj se ostvaruje putem različitih aktivnosti koje se kreću od očuvanja postojećih potencijala do razvoja nedostajućih znanja i veština koje omogućuju uspešniju integraciju u lokalnu zajednicu. U ovom procesu je veoma dragocena interakcija sa sredinom i mnoštvo raznovrsnih socijalnih kontakata i što bogatija komunikacije sa vršnjacima i uopšte sa drugim ljudima iz različitih sfera društvenog života i interesovanja.

Defektolog može biti kreator tog dragocenog ambijenta kako za funkcionisanje osoba sa različitim oblicima invaliditeta i smetnji u razvoju tako i za sopstveni rad koji dalje doprinosi maksimalnom razvoju ličnih potencijala svakog korisnika (dete, roditelj, staro lice, osoba sa invaliditetom…). Defektolog je menadžer potreba svakog svog klijenta u zajednici i što je najvažnije – Defektolog je stručni radnik u socijalnoj zaštiti Republike Srbije što daje puno prostora za kreativnost po meri potreba različitih grupa korisnika“- istakla je direktorka opštinskog Centra Milka Milovanović-Minić zahvalivši se brojnim prisutnim roditeljima, nastavnicima, terapeutima i radioničarima na sjajnoj saradnji u 2018 godini izrazivši nadu da će se još više studenata odazvati i uključiti u realizaciju različitih programa u Centru nakon ove sjajne ideje studentskog parlamenta.

„U ovakvim akcijama pre svega se neguje prijateljstvo, solidarnost i tolerancija i širi lepeza mogućnosti koje svako od nas kroz malu volontersku aktivnost može da donira za mnogo radosti i osmeha“-zaključila je Milka Milovanović-Minić.