Njegova ekselencija Jahel Vilan, posetio opštinski Centar

U ponedeljak 14. decembra, Njegova ekselencija Jahel Vilan, posetio je opštinski Centar za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, povodom jevrejskog praznika Hanuka.

Ispred opštine Novi Beograd i opštinskog Centra ambasadora i njegove saradnice dočekala je i pozdravila direktorka opštinskog Centra, Milka Milovanović – Minić uputivši ga u rad Centra i nastojanje opštine Novi Beograd da kroz organizaciju i realizaciju brojnih besplatnih programa podrške u Centru u saradnji sa različitim partnerima u lokalnoj zajednici omogući bolje i kvalitetnije funkcionisanje ranjivih grupa društva.

„Centar pruža prevashodno podršku starima, osobama sa invaliditetom i samohranim roditeljima i njihovoj deci kao i deci bez adekvatnog roditeljskog staranja jer želimo da im pomognemo da budu samostalniji i da iskoriste benefite koje dobro organizovana i posvećena opština može da im pruži mobilizacijom različitih resursa u zajednici kroz povezivanje značajnih i različitih aktera iz sfere obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite kao i civilnog sektora“-rekla je Milka Milovanović-Minić.

NJ. E. je pokazao izuzetnu zainteresovanost za mogućnosti saradnje pre svega na polju razmene stručnog mišljenja i iskustva stručnjaka u ovoj oblasti iz Srbije i Izraela.

Na prijemu su bili predstavnici Udruženja Snaga prijateljstva „Amity“, Udruženja Mnro Novi Beograd , Društva za dečiju i cerebralnu paralizu Obrenovac i Voždovac, korisnici iz Centra za integraciju mladih bez adekvatnog roditeljskog staranja „Zvezda“ kao i predstavnica OŠ „Laza Kostić“ sa kojima Centar intenzivno sarađuje.

Predstavnici svih udruženja su imali priliku da ambasadoru bliže predstave svoj rad. Predstavnica Amity-a, Nada Satarić je posebno upoznala ambasadora o kontinuiranoj saradnji Amity-a i Centra na uspostavljanju savetovališta za neformalne negovatelje zavisnih osoba i njihove porodice kao deo šire inicijative za podršku osobama obolelim od demencije na podrčju Novog Beograda i Beograda uopšte.

Tokom ovog zaista impresivnog i, na žalost, kratkog druženja poštovane su sve propisane i preporučene mere protivepidemijske zaštite.

Ovom prilikom u duhu praznika Hanuka uručene su tradicionalne krofne korisnicima Centra sa željom da se saradnja između ambasade i Centra rasplamsa poput plamena sveća i noćima Hanuke.