Veće Gradske opštine Novi Beograd

Predsednik Gradske opštine:

Aleksandar Šapić

Zamenik predsednika Gradske opštine:

Srđan Minić,

Predsednik Skupštine Gradske opštine:

Predrag Jušković,

Zamenik predsednika Skupštine:

Nikola Kitanović,

Članovi Veća gradske opštine Novi Beograd:

  1. Nenad Milanović,
  2.  Marko Avramović,
  3.  Marko Antić,
  4.  Nemanja Đukić,
  5.  Vladimir Obradović,
  6.  Stefan Pantelić Stefanović,
  7.  Dejan Zorić,
  8.  Milan Lazović,
  9.  Radojka Puača