Veće Gradske opštine Novi Beograd

Predsednik Gradske opštine:

Aleksandar Šapić

Zamenik predsednika Gradske opštine:

Srđan Minić,

Predsednik Skupštine Gradske opštine:

Predrag Jušković,

Zamenik predsednika Skupštine:

Nikola Kitanović,

Članovi Veća gradske opštine Novi Beograd:

 1. Nenad Milanović,
 2.  Violeta Stefanović,
 3.  Marko Antić,
 4.  Nemanja Đukić,
 5.  Vladimir Obradović,
 6.  Stefan Pantelić Stefanović,
 7.  Dejan Zorić,
 8.  Milan Lazović,
 9.  Radojka Puača
 10. Sonja Tatić
 11. Jeka Martinović