Veće Gradske opštine Novi Beograd

Predsednik Gradske opštine:

Aleksandar Šapić

Zamenik predsednika Gradske opštine:

Svetozar Andrić,

Predsednik Skupštine Gradske opštine:

Radovan Tvrdišić,

Zamenik predsednika Skupštine:

Miloš Knežević,

Članovi Veća gradske opštine Novi Beograd:

  1. Dušan Petrić,
  2.  Nemanja Ranković,
  3.  Sofija Maksimović,
  4.  Nikola Kožović,
  5.  Nenad Milanović,
  6.  Sonja Tatić,
  7.  Ana Božić,
  8.  Biljana Živojinović,
  9. Tanja Radivojević