Služba za izvršenje

Poslovi službe:

 • sprovodi postupak izvršenja;
 •  praćenje realizacije i izvršenja prekršajnih naloga;
 • predlaže program uklanjanja objekata po rešenjima građevinske inspekcije koji
  sadrži plan uklanjanja objekata, delova objekata, operativni plan i predračun troškova
  uklanjanja;
 • predlaže plan izvršenja rešenja komunalne inspekcije;
 • sprovođenje izvršnog postupka iseljenja;
 • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
 • izdavanje potvrda o za povraćaj više uplaćenih sredstava po prekršajnom nalogu;
 • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima
  organa gradske opštine.”