Odeljenje za opštu upravu

Poslovi Odeljenja:

  • pisarnica i arhiva;
  • vođenje biračkog spiska;
  • pravna pomoć
  • poslovi u vezi sprovođenja izbora i referenduma;
  • obavlja stručno-tehničke poslove za komisiju koja sprovodi popis stanovništva za teritoriju gradske opštine;
  • tehnički poslovi vezani za unapređenje rada Uprave;
  • izdavanje potvrda o činjenicama o kojima organ vodi službenu evidenciju;
  • poslovi Servisnog i prijemnog centra u vezi komunikacije sa građanima;
  • praćenje propisa iz svoje nadležnosti i iniciranje promene propisa;
  • obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom gradske opštine i aktima organa gradske opštine.

Odsek za poslove servisnog i prijemnog centra

Odsek za opštu upravu

Odsek pisarnice i arhive