Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 250 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Beograda

Javni poziv za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 250 stambenih jedinica sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Beograda.

Predmet javnog poziva je davanje u zakup sa mogućnošću kupovine 250 stambenih jedinicu na lokaciji Ovča. Stambene jedinice daju se u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine prema uslovima predviđenim Zakonom o izbeglicama, a radi rešavanja stambenih potreba izbeglica.

Javni poziv za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem u zakup 250 stambenih jedinica na teritoriji grada Beograda

Prijava na konkurs

Izjava