Izložba „Transferi“ u Blok galeriji

U novobeogradskoj Blok galeriji, Jurija Gagarina 221, u petak, 24. februara, s početkom u 19 časova biće otvorena izložba grupe autora Ljubomira Vučinića, Vladimira Ristivojevića, Đorđa Arnauta, i Željke Momirov, pod nazivom „TRANSFERI“.

Projekat „Transferi“ je osmišljen od strane grupe umetnika sa intencijom da sinergijom koju čine lični senzibiliteti oformi novu – objedinjenu sliku čiji opšti vizibilitet govori o osećanjima proizašlim iz opšteg stanja kroz lični rakurs.

Lične vizure, recentno aktivnih i verifikovanih umetnika same po sebi, imaju značaj i etablirani kvalitet, ali ono što ovaj projekat izdvaja od uobičajenih ekspozicija je forma kolaborativnog delovanja , gde pojedinačno ne gubi svoju signifikantnost, već se integriše u osmišljeni skup koji polifono i harmonično deluje ka percepciji na višem socio nivou. Sami autori su svesni da koncepcijski intergisani u grupni angažman dodaju svojim vizijama – osećanjima za iščitavanje ličnih iskaza.

Značajne prethodne reference koje su autori ovog projekta ostvarili kao pojedinci je činjenica za održivost i na kolektivnom- višem nivou zadatka. Projekat je pomeren u odnosu na ustaljene pozicije u okvirima medijskih gabarita i otvoren je ka novim iščitavanjima u okviru savremenih tokova. Razlike koje inicira projekat „Transferi “ usmerene su na formu istraživačkog rada, putanjama kreativnih principa i pokušaja čiji krajnji produkti nisu samo artefakti, nego i beleženje pozicije u vremenskom okviru.

Izložba će biti otvorena do 8. marta.