Značajni datumi

 

11. april

 
Dan opštine Novi Beograd, datum kojim se obeležava dan kada su omladinske brigade 1948. godine započele izgradnju Novog Beograda.
 

14. oktobar

 
Slava opštine – Pokrov presvete Bogorodice.
 

pokrov-presvete-bogorodice

 
Prvi put od svog osnivanja, Novi Beograd je 14. oktobra 2000. godine proslavio svoju slavu. Praznik Pokrova presvete Bogorodice nastao je u spomen viđenja Sv. Andreja Jurodivoga, koje je sa svojim učenikom Epifanijem video u Vlahernskoj crkvi u Carigradu kako Bogorodica, okružena anđelima, prorocima, apostolima i mučenicima, moleći se za ceo svet, pokriva sve hrišćane svojim omoforom (naramnikom, dugim i širokim pokrovom). Ovaj praznik, uveden najpre u ruskoj crkvi, prihvaćen je od četrnaestog veka u pravoslavnom svetu. U našem narodu je Pokrovica praznik koji su naročito svetkovale žene, mnoge održavajući pred nju sedmični post. Sedmodnevni post Pokrovicu u Levču i Temniću su početkom ovog veka održavali radi zdravlja u kući, a na sam praznik niko nije radio. U prošlom veku je Pokrovica svetkovana u svim srpskim krajevima, osobito onim koji su bili u bližem dodiru sa ruskom crkvom, pod čijim se uticajem praznovanje Bogorodičinog pokrova raširilo i kod nas.
 
Domaćini slave:
 
2000. Željko Ožegović, predsednik opštine Novi Beograd,
 
2001. Željko Ožegović, predsednik opštine Novi Beograd,
 
2002. Predrag Marković, književnik i izdavač,
 
2003. Mihajlo Pantić, novobeogradski pisac
 
2004. Darko Čukić, direktor JUBMES banke
 
2005. Darko Babić, direktor kompanije DHL Internacional Beograd d.o.o.
 
2006. Vladan Pirivatrić, generalni direktor Energoprojekt holdinga
 
2007. Toplica Spasojević, predsednik Kompanije ITM GROUP
 
2008. Nenad Milenković, predsednik opštine Novi Beograd
 
2009. Maja Stefanović, direktorka PU „11. april“
 
2010. Ana Vrbanec, direktorka Novobeogradske kulturne mreže
 
2011. Tatjana Radosavljević, direktorka Lekarske komore Srbije
 
2012. Aleksandar Šapić, predsednik opštine Novi Beograd
 
2013. Nemanja Cabunac, zamenik predsednika opštine Novi Beograd