Važne godine u istoriji Novog Beograda

 
1713.
Prvi potpuniji dokument o naseljavanju teritorije sadašnjeg Novog Beograda zabeležen je u Kruševskom pomeniku.
 
1884.
Sagrađen je železnički most.
 
1923.
Prvim urbanističkim planom Beograda predviđeno je proširenje Beograda na levu obalu Save.
 
1924.
Prve ideje o izgradnji Beograda postavio je arhitekta Đorđe Kovaljevski, ali su njegovi planovi ostali neostvareni.
 
1927.
Otvoren vojno-civilni aerodrom ispod Bežanijske kose.
 
1933.
Na području današnjeg Starog sajmišta počele su da se grade prve kuće.
 
1934.
Otvoren je lančano-viseći most „Kralj Aleksandar I“. U ratu je ovaj most srušen i na njegovim stubovima izgrađen je most „Bratstvo-jedinstvo“, poznatiji kao Brankov most.
 
1937.
Izgrađeno Sajmište. To je prvi realizovani arhitektonsko-urbanistički kompleks u Novom Beogradu.
 
1941.
Gestapo pretvara sajamski prostor u koncentracioni logor.
 
1946.
Nikola Dobrović uradio je prvu skicu urbanističke regulacije Novog Beograda, koja je bila osnova za raspisivanje daljih konkursa.
 
1947.
Počela je prva faza izgradnje i trajala do 1950. godine.
 
1948.
11. aprila omladinske i frontovske brigade započinju izgradnju Novog Beograda.
 
1949.
Bežanija je izdvojena iz sastava Zemuna i pripojena području grada Beograda.
 
1950.
Izrađen je GUP Beograda sa idejom da se na levoj obali Save izgradi novi grad.
 
1952.
30. maja obrazovana Opština Novi Beograd.
23. novembra održani izbori za odbornike u NOO Novi Beograd.
5. decembra održana prva sednica NOO Novi Beograd
 
1955.
1. septembra Bežanija pripojena Novom Beogradu
 
1956.
Formirana Direkcija za izgradnju Novog Beograda.
 
1958.
Započeta je druga faza izgradnje.
 
1960.
Usvojeno je urbanističko rešenje centra Novog Beograda.
 
1961.
Podignuto je naselje Ledine.
 
1964.
Izgrađena je zgrada Skupštine opštine, a naknadno, 1974. godine, aneks zgrade.
 
1965.
Izgrađena je zgrada društveno–političkih organizacija Jugoslavije, nekada poznata i kao zgrada CK, a danas kao PC „Ušće“.
 
1965.
Izgrađena zgrada Muzeja savremene umetnosti.
 
1968.
Izgradnjom nove železničke pruge i autoputa kroz Novi Beograd, počinje treća faza izgradnje.
 
1966-1970.
Izgrađen je most Gazela.
 
1970.
Premeštena trasa železničke pruge Beograd- Zemun.
 
1977.
14. maja otvoren je Centar „Sava“.
 
1980.
Izgrađena je Zapadna kapija Beograda.
 
1995.
Podignut je spomenik žrtvama palim u logoru „Staro sajmište“.
 
2000.
14. oktobra opština je prvi put proslavila svoju slavu Pokrov Presvete Bogorodice.
 
2003.
Skupština opštine donela je odluku o grbu i stegu opštine.
 
2004.
Završena je Beogradska arena.