Simboli Novog Beograda

Na Dvadesetoj sednici SO Novi Beograd, održanoj 11. jula 2003, odbornici su usvojili grb Gradske opštine Novi Beograd – veliki, srednji i mali grb, i zastavu. Odbornici su usvojili i Odluku o upotrebi i zaštiti grba i zastave, kojom se precizira njihova upotreba.


Zastava Novog Beograda

Zastava je heraldički steg sa velikog grba Novog Beograda. Razlikuje se od osnovnog grba. Zastava je crvena, a na počasnom mestu, u kantonu je zastava Beograda belo oivičena. U crvenom polju su tri bela uspravna pravougaonika raspoređena 2+1.


Grb Novog Beograda

Srebrni vitao deli štit na tri polja. Ispunjeni prostor vitla (donji deo štita) aludira na grb grada Beograda (srebrna tvrđava na crvenom bregu), na ostala dva polja nalaze se po tri srebrna bileta 2+1. Kombinacija boja (crveno, plavo i belo) podseća na zastavu Srbije i nekadašnje Federacije, čije je sedište Vlade na teritoriji Novog Beograda. U čelenci srednjeg grba Novog Beograda nalazi se zlatna bedemska kruna sa četiri vidljiva merlona, što označava teritoriju sa više od 100.000 žitelja. Čuvari na nivou velikog grba Novog Beograda su lastavice, vesnici proleća, buđenja prirode i obnove života; one su takođe simbol nastanjivanja, svijanja gnezda, doma kome su uvek vraća.


Galerija Simbola