Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom “Novi Beograd” dodeljena zahvalnica za podršku

slika

U petak 6. decembra 2019. godine, obeleženo je 20 godina rada Udruženja Snaga prijateljstva „Amity“, prigodnim skupom u Hotelu „Palas“ u Beogradu, kome su prisustvovali predstavnici korisnika, donatora, saradnika i prijatelja Amityja.

Obrativši se skupu predsednica Upravnog odbora Udruženja, gospođa Nada Satarić se osvrnula na postignuća ali i izazove i promene sa kojima se Amity, ali i sektor socijalne zaštite u celini, susretao u proteklom periodu od dve decenije, na ostvarene napretke ali i na izazove koji ostaju za neki naredni period.

„Sve vreme postojanja Amity-a radimo na podizanju nivoa svesti marginalizovanih grupa, opšte javnosti i stručnjaka za značaj poštovanja osnovnih ljudskih prava, za borbu protiv diskriminacije i za poštovanje različitosti, kroz ulične akcije, predavanja, tribine, deljenje edukativnih brošura i priručnika, medije…“ rekla je predsednica upravnog odbora udruženja Amity“, mr Nada Satarić.

Ovom prilikom Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“ je dodeljena zahvalnica za nesebičan doprinos radu udruženja.

„Sa lokalnom samoupravom na Novom Beogradu, sarađivali smo od početka na način da su nas uključivali u radne grupe kada im je naša ekspertiza bila potrebna poput one za izradu lokalne Strategije razvoja socijalne zaštite. Ipak, istinska saradnja zapravo je uspostavljena osnivanjem Centra za brigu o deci, starima i osobama sa invaliditetom. Sada zajednički realizujemo projekte u lokalnoj zajednici, zajednički obeležavamo bitne datume posvećene ranjivim grupama, ustupaju nam prostore Centra za naše obuke i druge aktivnosti po potrebi. Zahvalnicu im dodeljujemo za veliku posvećenost u pružanju socijalne podrške deci, osobama sa invaliditetom i starijim Novobeograđanima i za nesebičnu saradnju sa nama.“ stoji u obrazloženju dodeljene zahvalnice.

„Ponosni smo na saradnju sa udruženjem „Amity“ kao i na svu probuđenu pažnju javnosti i lokalne zajednice o problemima građana iz ranjivih grupa koju smo probudili brojnim zajedničkim aktivnostima i otvaranjem tema o problemima koji tište građane kada pokušavaju da pristupe svojim socijalnim i drugim pravima i da ih ostvare. I na tome nećemo stati jer su pred nama brojni izazovi zajednčkog rada“- kazala je direktorka opštinskig Centra, Milka Milovanović-Minić.

„Amity ovih 20 godina nije na svom putu išao sam, pa je Udruženja, ovim povodom dodelilo zahvalnice samo nekima od najzaslužnijih pojedinaca i institucija za podršku radu i doprinosu unapređenju položaja ranjivih grupa, kroz konkretnu pomoć, kroz promovisanje standarda ljudskih prava i prava na život bez diskriminacije i nasilja.

Zahvalnice su dodeljene:

UNHCR-u Kancelariji u Srbiji, Kancelariji za ljudska i manjinska prava, Brankici Janković, Poverenici za zaštitu ravnopravnosti, Gradu Kragujevcu – Upravi za zdravstvenu i socijalnu zaštitu, Centru za socijalni rad Kraljevo, Univerzitetu u Beogradu – Fakultetu političkih nauka – Odeljenju za socijalnu politiku i socijalni rad, Centru za brigu o starima, deci i osobama sa invaliditetom „Novi Beograd“, Domu za smeštaj starijih „Vila Ankora“,Palić, Udruženju građana „Kokoro“ iz Bora, Suzani Duki, novinarki informativnog programa RTS-a, Marini Stojadinović, novinarki Radio Beograda 1, prof. dr Miloradu Bati Milovanoviću, Jeleni Ocić, novinarki Jasmini Bebi Kuki, Mirjani Sokolović, socijalnoj radnici iz CSR Stara Pazova i Miljurku Vukadinoviću, književniku i voditelju tribina u „Udruženju književnika“.