Odsek za komunalne poslove

Saglasnost Sekrtarijata za saobraćaj Grada Beograda