Odeljenje za inspekcijske poslove

 

Nadležnost komunalne inspekcije Gradske opštine Novi Beograd

Odsek komunalne inspekcija Uprave gradske opštine Novi Beograd vrši inspekcijski nadzor nad primenom sledećih Odluka:

ODLUKA O ODRŽAVANJU ČISTOĆE: -kontrola-

 • odlaganja smeća na mesto (deponiju) predviđeno prostornim planom;
 • čišćenja javnih površina;
 • ubacivanja smeća sa j.p. u slivnik;
 • prevoza smeća i fekalija uz standardne mere preventive;
 • odlaganja smeća van kontejnera;
 • odlaganja kabastog smeća pored kontejnera u zato određeno vreme;
 • bacanja papira i opušaka van korpi za đubre;
 • bacanja smeća na javnu površinu;
 • paljenja smeća i bacanja žara u kontejnere;
 • rasturanja reklamnih listića i plakata po javnoj površini;
 • cepanja drva ili uglja na javnoj površini;
 • pranja automobila na javnoj površini;
 • utovara ili istovara robe na mestima gde su hidranti;
 • čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika ili korisnika;
 • ostavljanja na javnoj površini ostataka biljne mase prilikom kresanja drveća i košenja trave;
 • održavanja čistoće javne površine oko gradilišta od strane izvođača radova;
 • izlivanja septičkih jama na javnoj površini;
 • opravljanja vozila na javnoj površini i zamena ulja;
 • smeštanja robe i ambalaže na javnim površinama;

ODLUKA O KOMUNALNOM REDU – kontrola –

 • ostavljanja havarisanih i neregistrovanih vozila i priključnih mašina i opreme na javnim površinama;
 • čišćenja javne površine od atmosferskih padavina (sneg i led) ispred zgrada i poslovnih objekata od strane JKP , pravnih i fizičkih lica koja koriste te objekte odnosne zemljište
 • čišćenja javne površine ispred stalnih i privremenih objekata od strane vlasnika ili korisnika;
 • ispravnosti poklopaca na šahtovima.
 • nedozvoljene prodaje robe van prodavnica i poslovnih objekata;
 • održavanje izloga u čistom i ispravnom stanju)
 • urednog održavanja i ispravnosti javnih časovnika;
 • održavanja urednih, čistih i u ispravnom stanju podzemnih prolaza i uređaja u njima;
 • održavanja čistih fasada zgrada i balkona;
 • održavanja čistim i urednim dvorišta stambenih zgrada;
 • održavanja čistim i urednim ograda oko stambenih i poslovnih zgrada;
 • održavanja čistim i urednim javne komunalne objekte;

ODLUKA O KUĆNOM REDU U STAMBENIM ZGRADAMA – kontrola –

 • pravljenja buke u stanovima koja ugrožava ostale stanare;
 • pravljenja buke do sobne jačine različinim mašinama (radio, TV, muzički uređaji), pevanjem i sviranjem u stanu;
 • poštovanje kućnog reda u periodu od 13,00 do 17,00 i 22,00 do 05,00 časova (vreme odmora)
 • bacanja smeća i drugih otpadaka po zajedničkim prostorijama;
 • prljanja i oštećenja zidova po zajedničkim prostorijama;
 • držanja kućnih ljubimaca u skladu sa važećim propisima;
 • bespravnog uzurpiranja zajedničkih prostorija;

ODLUKA O DRŽANJU DOMAĆIH ŽIVOTINJA – kontrola –

 • izvođenja pasa bez povodca;
 • izvođenja pasa bez zaštitne korpe;
 • puštanja pasa da se slobodno kreću;
 • čišćenja javne površine ili zajedničke prostorije koje kućni ljubimci zaprljaju;
 • šišanja pasa na javnom mestu;
 • držanje pasa i mačaka u stanovima i dvorištima porodičnih stambenih zgrada;
 • golubova i pčela

ODLUKA O RADNOM VREMENU – kontrola –

 • kontrola pridržavanja odluke o radnom vremenu poslovnih objekata;

ODLUKA O NAČINU I USLOVIMA ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA – kontrola –

 • postavljanja objekata u skladu sa propisima;
 • postavljanja uz potrebna odobrenja u skladu sa dozvolom;

ODLUKA O OGLAŠAVANJU

 • kontrola postavljenih posebnih objekata za oglašavanje ( panoa i reklamnih plakata)  na javnoj površini, sredstva za oglašavanje na drugim površinama, stambenim i poslovnim objektima;

ODLUKA O JAVNIM PARKIRALIŠTIMA

 • Kontrola parkiranja motornih vozila u skladu sa horizontalnom i vertikalnom signalizacijom na javnim parkiralištima;

ODLUKA O POSTAVLJANJU TEZGI I DRUGIH POKRETNIH PRIVREMENIH OBJEKATA

 • postavljanje rashladnih vitrina i rashladnih komora za sladolede;
 • postavljanje tezgi, aparata za kokice i dr;