Povereništvo za izbegla i raseljena lica

Povereništvo za izbegla i raseljena lica

I – Prestanak statusa izbeglog ili prognanog lica po prijemu u državljanstvo Republike Srbije

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Kopija Rešenja o priznatom statusu izbeglog ili prognanog lica
 • Fotokopija izbegličke ili prognaničke legitimacije
 • Kopija Rešenja o prihvatu u državljanstvo Srbije ili uverenja o državljanstvu

II – Izmena Rešenja o priznavanju svojstva izbeglog ili prognanog lica

Potrebna dokumentacija:

 • Zahtev
 • Fotokopija Rešenja koje se menja ili potvrde „POPIS 2004-2005“
 • Fotokopija Izbegličke legitimacije
 • Fotokopija dokumenta na osnovu koga se traži izmena rešenja

III – Nalog za upis promene boravišta izbeglih i raseljenih lica

Potrebna dokumentacija (promena adrese na Novom Beogradu):

 • Izjava stanodavca overena u opštini ili sudu
 • Fotokopija dokaza o vlasništvu kuće ili stana

Potrebna dokumentacija(odlazak u drugu opštinu)

 • pismena saglasnost opštine u koju se odlazi

IV – Izdavanje duplikata izbegličke legitimacije

Potrebna dokumentacija:

 • Dve fotografije
 • Potvrda o nestanku dokumenta
 • fotokopija potvrde „POPIS 2004-2005“

V – Izdavanje duplikata legitimacije raseljenog lica


Potrebna dokumentacija:

 • Lična dokumenta-fotokopija (lična karta – strana sa ličnim podacima, fotografijom i strana sa odjavama i prijavama prebivališta – za punoletne, izvod iz Matične knjige rođenih, i lična karta jednog roditelja – za maloletne)
 • Prijava boravišta (zeleni karton)
 • Potvrda MUP-a o nestanku dokumenta
 • Dve fotografije

 

Soba 15