OBJEDINJENA PROCEDURA – IZDAVANJE ODOBRENJA ZA IZGRADNJU I UPOTREBU OBJEKATA

 

-IZDAVANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE

-IZDAVANJE REŠENJA KOJIM SE ODOBRAVA IZVOĐENJE RADOVA ZA KOJE SE

NE IZDAJE GRAĐEVINSKA DOZVOLA(ČLAN 145.)

-IZDAVANJE UPOTREBNE DOZVOLE

Objedinjena procedura jeste skup postupaka i aktivnosti koje sprovodi nadležni organ u vezi sa izgradnjom, dogradnjom ili rekonstrukcijom objekata, odnosno izvođenjem radova, a koji uključuju izdavanje lokacijskih uslova, izdavanje građevinske dozvole, odnosno rešenja iz člana 145. Zakona o planiranju i izgradnji, prijavu radova, prijavu završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, izdavanje upotrebne dozvole, obezbeđenje priključenja na infrastrukturnu mrežu, upis prava svojine na izgrađenom objektu i izmenu akata koji se pribavljaju u ovoj proceduri, kao i pribavljanje uslova za projektovanje, odnosno priključenje objekata na infrastrukturnu mrežu, pribavljanje saglasnosti na tehničku dokumentaciju i pribavljanje isprava i drugih dokumenata koje izdaju imaoci javnih ovlašćenja, a uslov su za izgradnju objekata, odnosno za izdavanje lokacijskih uslova, građevinske i upotrebne dozvole iz njihove nadležnosti

U okviru celokupnog postupka Objedinjene procedure, Gradska opština Novi Beograd u skladu sa nadležnostima propisanim Statutom grada Beograda, nadležna je za postupanje u pojedinim fazama objedinjene procedure i to:

-izdavanje građevinskih dozvola za objekte do 800m2 BRGP

-izdavanje rešenja u skladu sa članom 145.Zakona o planiranju i izgradnji za objekte do 800m2 BRGP, odnosno za izvođenje radova propisanih članom 145. koji se izvode u okviru objekata do 800m2 BRGP

-prijava radova, prijava završetka izrade temelja i završetka objekta u konstruktivnom smislu, posredovanje u pogledu priključenja objekta na infrastrukturnu mrežu, u vezi sa izdavanjem građevinske dozvole ili rešenja po članu 145. koji su izdati od strane nadležnog organa gradske opštine

-izdavanje upotrebne dozvole za objekte do 800m2 BRGP

Sva akta koja u vezi sa objedinjenom procedurom donose nadležni organi i imaoci javnih ovlašćenja, kao i podnesci i dokumenti koji se dostavljaju u objedinjenoj proceduri, uključujući i tehničku dokumentaciju, dostavljaju se u formi elektronskog dokumenta. Od 01.01.2016. godine zahteve iz nadležnosti gradske opštine za izdavanje odobrenja koja se izdaju u postupku objedinjene procedure u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji (građevinske dozvole, rešenja u skladu sa članom 145., upotrebne dozvole) moguće je podneti isključivo elektronskim putem, preko linka:

Ovde možete preuzeti sledeće zakonske propise:

https://ceop.apr.gov.rs/eregistrationportal/

 

TAKSE ZA RADNJE IZ NADLEŽNOSTI GRAĐEVINSKOG ODSEKA 2017. godina