Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ primljenih u državljanstvo srbije posle marta 2005.

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Izvod iz matične knjige rođenih iz mesta rođenja

-Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih

-Za udovce: izvod iz matične knjige venčanih sa upisanom smrću supružnika ili izvod iz matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika

-Za razvedene: izvod iz matične knjige venčanih sa upisanim razvodom braka ili izvod iz matične knjige venčanih i pravosnažna presuda o razvodu braka (fotokopija)

-Fotokopija lične karte (prva i druga strana) ili nekog drugog ličnog dokumenta sa JMBG

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Republička administrativna taksa: 320 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Predata dokumentacija se zadržava.

Mesto provere dokumentacije: Kancelarija 24, a predaja dokumentacije na pisarnici šalter 3 ili 4

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: 3106-826

Napomene:

Po prijemu Rešenja MUP Republike Srbije o prijemu u državljanstvo lice je obavezno da u što kraćem roku pribavi i preda matičaru potrebna dokumenta.

Putem telefona za informacije možete proveriti da li je Rešenje MUP Republike Srbije dostavljeno matičaru. Dokumentacija se predaje matičaru tek pošto je Rešenje službeno dostavljeno.

Istovremeno sa upisom državljanstva vrši se upis u matičnu knjigu rođenih.