Upis u matične knjige lica iz bivših republika SFRJ koja su stekla državljanstvo srbije do 2004.

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

Za upis u matičnu knjigu rođenih

-Zahtev za upis (zahtev dobijate u kancelariji 24), ili možete preuzeti ovde:

-Izvod iz matične knjige rođenih

-Uverenje o državljanstvu (fotokopija)

-Fotokopija lične karte

-Za udate/oženjene: Izvod iz matične knjige venčanih

-Za razvedene: izvod iz MKV sa upisanim razvodom ili izvod iz MKV i pravosnažna presuda o razvodu braka.

-Za udovce: izvod matične knjige venčanih sa upisanom smrću supružnika ili izvod matične knjige venčanih i izvod iz matične knjige umrlih preminulog supružnika.

-Po potrebi i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu venčanih

-Zahtev za upis (zahtev dobijate u kancelariji 25), ili možete preuzeti ovde:

-Izvod iz matične knjige venčanih

-Uverenje o državljanstvu (fotokopija)

-Fotokopija lične karte

-Po potrebi i druga dokumenta

Za upis u matičnu knjigu umrlih

-Zahtev za upis (zahtev dobijate u kancelariji 26), ili možete preuzeti ovde:

-Izvod iz matične knjige umrlih

-Uverenje o državljanstvu (fotokopija)

-Fotokopija lične karte

-Po potrebi i druga dokumenta

Napomena vezana za dokumentaciju:

Dokumenta se predaju u originalu, dokumenta koja nisu izdata na trajnom obrascu ne mogu biti starija od 6 meseci.

Predata dokumentacija se zadržava.

Republička administrativna taksa: 310 din.

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Mesto predaje dokumentacije: MKR  kanc. 24, MKV kanc. 25, MKU kanc. 26.

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 14:00 časova; pauza od 10:30 do 11:00

Telefon za informacije: kanc 24 – 3106-826 ; kanc 25 – 3106-825 ;

kanc 26 – 3106-824;

Napomena:

Zakonski rok za rešavanje predmeta je 30 dana od podnošenja zahteva.