Izvod iz matične knjige venčanih

 

Sekretarijat za upravu Gradske uprave grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga i izborna prava Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za izdavanje, možete preuzeti ovde:

-Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult Gradske opštine Novi Beograd

Napomena vezana za dokumentaciju:

Za lica koja su brak zaključila pre 1946.god. obavezno navesti crkvu u kojoj je brak sklopljen.

Izvod iz matične knjige venčanih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 440 din (za domaći izvod)

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se 120din.

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 740 din, a za svaku sledeću kopiju plaća se 420 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

-Za upis u školu i fakultet

-Za potrebe vojne evidencije

-Za zasnivanje radnog odnosa

-Za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-Za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

-Za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

-Za restituciju

-Za povraćaj PDV-a

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 15:30 časova

Napomena:

Članom 83.Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik RS“ br 20/09, 145/14,47/18) propisano  je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.