Izvod iz matične knjige rođenih

 

Sekretarijat za upravu grada Beograda

Odeljenje: Odeljenje za lična stanja građana,vođenje matičnih knjiga i izborna pravva Novi Beograd

Potrebna dokumentacija:

-Zahtev za izdavanje možete preuzeti ovde:

-Dokaz o uplaćenoj taksi

Mesto nabavke obrasca: Info pult Gradska opština Novi Beograd

Napomena vezana za dokumentaciju:

Za lica rođena pre 1946.god. poželjno je navesti gde je obavljeno krštenje.

Izvod iz matične knjige rođenih se može izdati i na međunarodnom obrascu, za upotrebu u inostranstvu, i tada je potrebno zaokružiti tu opciju na zahtevu za izdavanje.

Republička administrativna taksa: 440 din. (za domaći izvod)

Uplatni račun: 840-742221843-57

Broj modela: 97

Poziv na broj: 59-013

Uplatnicu možete preuzeti ovde:

Navedena taksa važi za prvu kopiju. Za svaku sledeću kopiju plaća se

120 din.

Za prvu kopiju međunarodnog izvoda plaća se 740 din.Za svaku sledeću kopiju plaća se 420 din.

Administrativna taksa se ne plaća za sledeće namene:

-za upis u školu i fakultet

-za potrebe vojne evidencije

-za zasnivanje radnog odnosa

-za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite

-za ostvarivanje prava iz zdravstvene zaštite

-za ostvarivanje prava iz boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata

-za restituciju

-za povraćaj PDV-a

Mesto predaje dokumentacije:

-Šalteri matičara br.1 i br.2 u šalter sali Gradske opštine Novi Beograd

Mesto rešavanja predmeta: izvodi se izdaju odmah po predaji zahteva

Radno vreme sa strankama: radnim danom od 08:00 do 15:30;

Napomena:

Članom 83. Zakona o matičnim knjigama („Sl.glasnik RS“br. 20/09,145/14,47/18) propisano je da se izvodi iz matičnih knjiga i uverenja izdaju na zahtev lica iz člana 41. istog zakona.