Zbog radova EPS „Distribucije“ na električnoj mreži u četvrtak, 27. jula neće raditi opština Novi Beograd

Obaveštavamo građane da zbog isključenja struje i radova na električnoj mreži koje će izvodite EPS „Distribucija“,  Uprava opštine Novi Beograd neće raditi u četvrtak, 27. jula.

Takođe, matičari gradskog Sekretarijata – Odsek za lična stanja građana, vođenje matičnih knjiga Novi Beograd, neće moći da izdaju izvode iz matičnih knjiga.