Vaši predmeti

 

DOPISI GRAĐANA:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Vesna Vlaisavljević:
Žaklina Prijić:
Dobrila Vučetić:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Aleksandar Lapatanov:
Dragan Jovanović:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Snežana Kostić:
Danijela Milošević:
Kristina Banović Mihajlović:
Duda Đorđević:
Andrijana Nikolić:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Ljiljana Vukša:
Biljana Mađarac:
Marija Milivojević:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Srđan Majstorović:
Smilja Džananović:
Slobodan Kamenković:
Dragica Radovanović:
Snežana Ivanović:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Skupština stanara Bulevar Zorana Đinđića 80-86:
Dragana Vasović:
Slavica Nenadović:
Miodrag Krstić:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Milivoje Vujadinović:
Borka Milojković:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Miroslav Obradović:
Nebojša Anđelković:
Jelena Cikota Stanojević:
Boris Manojlović:
Lorena Smolović:
Aleksandar Petrov:
Živojin Stuparević:
Andrija Milošević:
Miroslav Obradović:
Tatjana Cvetković:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Vlatko Dimitrijević:
Svetlana Ateljević Đorejlijevski:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Olivera Jevremović:
Milenko Popović:
Vojislav Manojlović:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Enes Džanković:
Slobodan Došić:
Mirjana Mićović:
Dimitrije Trišović:
Dragan Pilipović:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Amila Hadžibegović:
Svetlana Mišić – Lučić:
Jovana Đorđić:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Dejan Apostolović:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Aleksandar Parabucki:
Ljubinka Demić:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Danijela Radovanović:
Miodrag Janković:

Ime i prezime

Broj predmeta

Nadležnost

Status

Milan Bošković:
Andrijana Cvetković:
Slavica Ninković: